Yeniden Kurmacılık (Re-Constructionism)

Merhaba değerli Bilimsell.com okuyucuları !

Bugünkü yazımızda eğitim felsefesi konularından olan  ;                                                                  Yeniden Kurmacılık (Re- Constructionism) ‘ den bahsedeceğiz. Konuyu ele alırken daimiciliğin ne olduğundan , öğretmene ve öğrenciye bakış açısından bahsedeceğiz.

Eğitim Felsefesi Nedir ? 

Eğitim felsefesi en genel hatları ile ; eğitimin doğası, süreci, amaçları ve idealleri ile ilgilenen bir felsefi alandır. Eğitim toplumsal kurumlar bağlamında veya varoluşsal gelişme süreci içinde ele alınabilir. Eğitim felsefesi ise konunun toplumsal yönünden ziyade insanlık açısından eğitime yaklaşır.

Yeniden Kurmacılık Hakkında…

 • İlerlemecilik akımının devamıdır diyebiliriz.
 • Bu düşünceye göre birey fikrinin yanı sıra toplum fikri önemlidir.
 • Toplum merkezli eğitim esastır.
 • Okulların çözüm üreten yerler olması gerektiğini savunurlar.
 • Daha çok sosyal alanlar ön plana çıkar.
 • Toplumun değişmesinde , gelişmesinde ön ayak olmayı hedeflerler. Bu amaç doğrultusunda planlama yaparlar.
 • Pragmatizm ‘e dayanır.
 • Okul toplumda yapılması gereken sosyal reformların gereğine toplumu inandırmalı ve onları eğitmelidir. Toplumun ve dünyanın gelecekte karşılaşacağı sorunlara eğitimde önem verilmelidir.
 • Eğitimde herkesin eşit olması gerektiğine inanırlar , ayrım kabul etmezler. Toplumu yeniden inşa etmeye inanırlar.
 • Devamlı gelişmeyi esas alan bir görüşe sahiptirler. Ceza eğitiminde asla kullanılmaz.
 • Yeniden Kurmacılık felsefesinin eğitim programlarındaki odak noktası, eğitimde fırsat eşitliğinin yeniden kavramsallaştırılmasıdır. Yeniliklere en açık eğitim akımıdır.

Yeniden Kurmacılığın Öğretmene Bakış Açısı Nasıl ?

 • Öğretmende toplum bilinci ve merak duygusu olmalıdır.
 • Öğretmen girişimci ruhlu , gelişmeye açık , bilgi birikimi olan bir lider olmalıdır.
 • Yol gösterici olması öğretmene yüklenen görevler arasındadır.
 • Öğretmen yetiştireceği bireyler ile toplumu değiştirmeyi amaçlar .
 • Öğretmen değişim ve reformun temsilcisidir.
 • Öğrencilere toplum içerisindeki problemler anlatılmalı , geliştirilme yolları sunulmalıdır.

Yeniden Kurmacılığın Öğrenciye Bakış Açısı Nasıl ?

 • Öğrenci toplumsal değişimlerin farkında olmalı ve toplumu geliştirmeye yönelik adımlar atmalıdır.
 • Öğrenci yöneltilen hedefler doğrultusunda gelişimini sürdürmelidir.
 • Toplumun değişiminin esas olduğunun farkında olmalıdır.
 • Öğrenci de öğretmeni gibi gelişime açık olmalıdır.
 • Öğrenciden problem çözebilmesi beklenir.

Bugünkü yazımızda eğitim felsefesinin konusu olan esasiciliği ele almaya çalıştık . Yazımızı okuduğunuz için teşekkür ederiz , bir sonraki yazımızda görüşünceye dek kendinize iyi bakın 🙂

Eğitim Felsefesi ile ilgili diğer yazı / yazılarımız ; 

 1. Daimicilik ( Prennialism )
 2. Esasicilik ( Essentialism )
 3. İlerlemecilik ( Progressivism )

 

Görüşleriniz bizim için önemli , yorumlarınızı iletebilirsiniz.