İlerlemecilik ( Progressivism )

Merhaba değerli Bilimsell.com okuyucuları !

Bugünkü yazımızda eğitim felsefesi konularından olan İlerlemecilik ( Progressivism ) ‘ den bahsedeceğiz. Konuyu ele alırken daimiciliğin ne olduğundan , öğretmene ve öğrenciye bakış açısından bahsedeceğiz.

Eğitim Felsefesi Nedir ? 

Eğitim felsefesi en genel hatları ile ; eğitimin doğası, süreci, amaçları ve idealleri ile ilgilenen bir felsefi alandır. Eğitim toplumsal kurumlar bağlamında veya varoluşsal gelişme süreci içinde ele alınabilir. Eğitim felsefesi ise konunun toplumsal yönünden ziyade insanlık açısından eğitime yaklaşır.

İlerlemecilik Hakkında…

 • Temelinde pragmatizm vardır. Pragmatik felsefe ‘’ değişmeyi ‘’ gerçeğin esası olarak görür. Eğer bireyin faydasına olacaksa anlatılmalıdır düşüncesi hakimdir.
 • Demokratik bir toplum oluşturmak ana fikirdir.
 • Eğitimin sürekli bir gelişim içerisinde olduğunu savunurlar.
 • Eğitimcilerde yeni gelişmeler karşısında hazır olmalıdırlar.
 • İlerlemeciler geleneksel eğitimin katı disipline dayalı, öğretmen merkezli, edilgen insan yetiştirme anlayışına karşı çıkmakta, toplum dışı dünyaya ve değişmez gerçeklere “uyum”dan çok, değişiklikleri ve günlük yaşamdaki çeşitlilikleri anlamanın gerekliliğini savunmaktadır.
 •   Eğitim öğrencinin ilgisine göre olmalıdır. İlerlemeciler, çocuğun bir bütün olarak görülmesi gerektiğini kabul ederler. Buna dayalı olarak çocuğun merkezde olduğu bir eğitim düzeni önem taşır. Çocuklar ilgi, kapasite ve özelliklerine uygun bir eğitim programı içinde yetişmelidir.
 • Öğrenmede ‘’ Problem çözme ‘’ esas olmalıdır.
 • Bilgi etkileşim içinde aktif olarak kazanılmalı ve çocuğun ilgilerine bağlı olarak öğrenilmelidir.
 • Okul yaşama hazırlık olmaktan çok, yaşamın kendisi olmalıdır.
 • Okul öğrencileri yarıştırmaktansa , işbirliğine yöneltmelidir.
 • Uygar bir yaşamı hedefler. Bilişseldir. Zihinsel süreçlere önem verir. Okul ve yaşam iç içedir.
 • Öğrenci merkezlidir.

İlerlemeciliğin Öğretmene Bakış Açısı Nasıl ?

 • Öğretmenin görevi yönetmek değil rehberlik etmek ve öğrencilere problem çözme becerisini öğretmektir.
 • Öğretim tekniklerini öğrencinin ilgisi dahilinde belirlemelidir.
 • Öğrenci ile etkili bir şekilde iletişim kurabilmelidir.
 • Öğretmen, öğretme ortamının hazırlayıcısı, yol göstereni ve koordinatörüdür. O, sınıfta otoritenin tek kaynağı olarak görülmemelidir.
 • Öğretmen öğrencileri işbirliğine yönlendirmeli , aradaki rekabet ortamını varsa kaldırmak için çabalamalıdır.

İlerlemeciliği Öğrenciye Bakış Açısı Nasıl ?

 • Öğrenci daha fazla rol alır.
 • Öğrenci yönlendirilen taraftır ve rehberi yani öğretmeni sayesinde doğruyu bulmaya itilir.
 • Öğrenci kendi ilgisi dahilinde eğitim anlayışı görmek ister.
 • Öğrenci yarışmacı olarak değil de işbirliği içinde paylaşmayı öğrenen birey konumundadır.
 • Öğrenci de öğretmeni gibi daima gelişmeye açık olmalı , fikir beyan edebilmelidir.

Bugünkü yazımızda eğitim felsefesinin konusu olan esasiciliği ele almaya çalıştık . Yazımızı okuduğunuz için teşekkür ederiz , bir sonraki yazımızda görüşünceye dek kendinize iyi bakın 🙂

Eğitim Felsefesi ile ilgili diğer yazı / yazılarımız ; 

 1. Daimicilik ( Prennialism )
 2. Esasicilik ( Essentialism )

Görüşleriniz bizim için önemli , yorumlarınızı iletebilirsiniz.