Daimicilik ( Prennialism )

Merhaba değerli Bilimsell.com okuyucuları ! 

Bugünkü yazımızda eğitim felsefesi konularından olan DaimicilikPrennialism ) ‘ den bahsedeceğiz. Konuyu ele alırken daimiciliğin ne olduğundan , öğretmene ve öğrenciye bakış açısından bahsedeceğiz.

Eğitim Felsefesi Nedir ? 

Eğitim felsefesi en genel hatları ile ; eğitimin doğası, süreci, amaçları ve idealleri ile ilgilenen bir felsefi alandır. Eğitim toplumsal kurumlar bağlamında veya varoluşsal gelişme süreci içinde ele alınabilir. Eğitim felsefesi ise konunun toplumsal yönünden ziyade insanlık açısından eğitime yaklaşır.

Daimicilik Hakkında… 

 • Daimiciliğin eğitim felsefesi alanındaki amaçları arasında ; sağlam karakterli ve doğru bireyler yetiştirmesi vardır.
 • Daimiciliği esas alan eğitime göre akıllı, üstün zekalı, elit, seçkin insanları yetiştirmek gerekir. Maddi ve manevi ögeler birlikte verilmelidir.
 • Evrensel yani herkesi kapsayan bir eğitim anlayışı esastır.
 • Sabit eğitim programını destekler.
 • Bu eğitim felsefesinde program geliştirme yerine program oluşturma vardır.
 • Değişime kapalı , tek tip insan modeli yetiştirmeyi hedefler.
 • Kelime kökenine bakacak olursak ; her zaman var olan düşünceyi savunur . Tutucu oldukları için klasik kitaplardan şaşmazlar. Bu felsefi düşünceye göre eğitim hayatın kendisi değil , ona hazırlıktır. Realizm ve idealizmin etkisi altındadır. Öğrencinin kültürel mirası ve değerleri benimsemesi, bu surette değerlerin farkında olunmasının sağlanması ve onların gelişimine katkıda bulunması istenir.

Daimiciliğin Öğretmene Bakış Açısı Nasıl ?

 • Daimicilik düşüncesine göre öğretmen sabittir ve bilginin üzerine koymadan aktarılmasındaki baş ileticidir.
 • Tek otorite öğretmendir yani öğretmen aktif durumdadır.
 • Öğretmen öğrencilerin düşünmelerine yardımcı olan taraftır.
 • Geçmişten gelen kesin doğruları, bilgiyi ve değerleri nesilden nesile aktarır.
 • Öğretmen akıllı , karakterli birey yetiştirmek ve bu amaca yönelik geliştirmeler yapmalıdır.

Daimiciliğin Öğrenciye Bakış Açısı Nasıl ?

 • Öğrenci öğretmenin aksine pasif durumdadır.
 • Öğrenci gelen bilgiyi , mutlak kabul eder.
 • Öğrenci bilgiyi almakla sorumludur.
 • Öğrenci aktarılan bilgi ile doğru , sağlam karakterli , kültürel miras ve değerlerini benimseyen birey olmaya çalışmalıdır.

Bugünkü yazımızda eğitim felsefesinin konusu olan daimiciliği ele almaya çalıştık . Yazımızı okuduğunuz için teşekkür ederiz , bir sonraki yazımızda görüşünceye dek kendinize iyi bakın 🙂

 

3 Replies to “Daimicilik ( Prennialism )

Görüşleriniz bizim için önemli , yorumlarınızı iletebilirsiniz.